Eργαστήριο σχεδίασης μέσω Η/ΥΆσκηση Μ3

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το κατασκευαστικό σχέδιο του σώματος μιας περιστροφικής αντλίας. Σχεδιάστε σε φύλλο Α3 (420mm x 297mm) το σχέδιο αυτό, ακολουθώντας τους κανόνες σχεδίασης κατά ISO και υπολογίζοντας τις παραμετρικές διαστάσεις που δίδονται, με βάση το όνομα και το επώνυμό σας. (π.χ. Το όνομα Κωνσταντίνος έχει 12 γράμματα, άρα η διάσταση 70 + ΟΝΟΜΑ = 70 + 12 = 82).

Μηχανολογικό σχέδιο με Η/Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ : Μ217
ΚΑΤΗΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ειδικής Υποδομής
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Εργαστηριακό
ΕΒΔ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ. : 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 2,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Β
ΕΠΙΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις στο Μηχανολογικό Σχέδιο και να αναπτύξουν δεξιοτήτες σχεδίασης μηχανολογικών εξαρτημάτων.
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί να: α) Σχεδιάζουν σύνθετα μηχανολογικά εξαρτήματα και τμήματα μηχανών, β) Συνθέτουν μηχανισμούς από τα επιμέρους εξαρτήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές ενότητες: Υπομνήματα, κλίμακες, γραμμές.
Μηχανολογικό Σχέδιο: Όψεις, τομές, κατάκλιση. Κανόνες, διαστάσεις, συμβολισμοί. Σχεδίαση από πρότυπα.
Σχεδίαση στοιχείων και τμημάτων μηχανών στις απαιτούμενες όψεις και τομές (σπειρώματα, κοχλίες, άξονες, έδρανα, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, ελατήρια, σωληνώσεις, μειωτήρες, συγκολλήσεις, συμπλέκτες μετάδοσης κίνησης). Ειδικά σχέδια εγκαταστάσεων. Ασκήσεις στην τάξη και το σπίτι.
Το μάθημα θα διεξάγεται με τη χρήση Η/ Υ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βούλγαρη Μ., Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδ. Ίων, 1998.
Μαυρομμάτης Σ., Μηχανολογικό Σχέδιο και Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας , Εκδ. του ιδίου, 2001.
Παπαμητούκα Β., Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδ. University Studio, 1998.
Bogolyubov S. K., Ασκήσεις Μηχανολογικού Σχεδίου, Εκδ. Πλαίσιο 1998.
Kraus, Erwin, Εφαρμογές του autocad στο μηχανολογικό σχέδιο. Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδ., 1998.

Άσκηση Μ1

Στο παρακάτω σχήμα σας δίνεται η περιγραφή του χαρτιού σχεδιάσεως καθώς επίσης και η θέση του υπομνήματος πάνω σε αυτό, κατά DIN823.
Σχεδιάστε το περίγραμμα σχεδίου και το υπόμνημα σε φύλλο σχεδιάσεως A2 (420 x594 mm, DIN 823) με βάση τη μορφή του δεύτερου σχήματος. Τα πάχη γραμμών να είναι τα ίδια παντού. Το περίγραμμα να είναι μικρότερο από το μέγεθος του φύλλου κατά 10mm από κάθε πλευρά, ενώ το υπόμνημα να έχει διαστάσεις 120x50 mm και οι ενδιάμεσες γραμμές να έχουν ίσες αποστάσεις.

Άσκηση Μ2

Το σχήμα παριστάνει την έδραση ενός περιστρεφόμενου τροχού μιας πολυθρόνας. Η σύνδεση του τροχού στο σκελετό της πολυθρόνας γίνεται μέσω του άξονα 1. Η περιστροφική κίνηση επιτυγχάνεται μέσω 20 σφαιρών που παρεμβάλλονται μεταξύ των τεμαχίων 2 και 3. Ο τροχός 5 εδράζεται στο «πιρούνι» 3 μέσω του κοχλία 4.

Να σχεδιάσετε το παρακάτω μηχανολογικό σχέδιο της συναρμολογημένης διάταξης σε πρόοψη και τομή. Δίνονται Χ = 130mm, Ζ = Μ8 και Υ = Μ10.

Άσκηση Α1


Να αποτυπώσετε σε σχέδια το μπάνιο του σπιτιού σας. Θα σχεδιασθούν μία κάτοψη και τέσσερις τομές. Πρώτα θα κάνετε σκίτσα – σκαριφήματα σε χαρτί τα οποία θα περαστούν στο πρόγραμμα.

Στα σχέδια θα περιληφθούν:

Σε Α’ φάση:
Τα δομικά στοιχεία που ορίζουν τον χώρο (τοίχοι, πλάκες, δοκάρια κτλ)
Επενδύσεις δαπέδου και τοίχων
Είδη υγιεινής
Κουφώματα (πόρτες – παράθυρα)
Σιφώνια
Φωτιστικά σώματα
Θερμαντικά σώματα
Κρεμάστρες
Άλλα αντικείμενα

Σε Β’ φάση:
Διαγραμμίσεις τεμνόμενων στοιχείων
Διαστάσεις
Ενδείξεις και συμβολισμοί υλικών (κείμενο και διαγράμμιση)
Σύμβολα στάθμης
Πινακάκια κουφωμάτων
Πινακίδες εκτύπωσης με ρυθμισμένα τα πάχη γραμμών

Τα σκαριφήματα θα παραδοθούν 17 και 21 Μάη και τα τελικά σχέδια 30 Μάη και 4 Ιούνη από όλα τα τμήματα.

Άσκηση Α2 : Πρατήριο Καυσίμων


Σε ομάδες των 2 ατόμων να επιλέξετε ένα πρατήριο από την λίστα που επισυνάπτεται ή κάποιο άλλο και να το επισκεφτείτε.

Προσοχή: κάθε ομάδα θα πρέπει να φροντίσει να επιλέξει διαφορετικό πρατήριο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να οι φοιτητές να δηλώσουν έγκαιρα την επιλογή τους στους διδάσκοντες και να ενημερώσουν για οποιαδήποτε αλλαγή. (την λίστα θα βρείτε και στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση http://www.xo.gr)

Κατά την επίσκεψη στο βενζινάδικο οι ομάδες θα βγάλουν φωτογραφίες και θα φτιάξουν πρόχειρα σκίτσα – σκαριφήματα του συγκροτήματος. Τόσο οι φωτογραφίες όσο και τα σκίτσα θα πρέπει να το περιγράφουν όσο το δυνατόν καλύτερα καθώς και να καλύπτουν όλες τις απόψεις του.

Οι φοιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να μετρήσουν τους χώρους με ακρίβεια αλλά χοντρικά θα υπολογίσουν τις διαστάσεις τους. Αναμένεται όμως το σχεδιαστικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από τις παραδοχές τους να είναι λειτουργικό και να ακολουθηθούν κάποιοι βασικοί εργονομικοί κανόνες. Θα πρέπει για παράδειγμα τα οχήματα να χωρούν και να μπορούν να κινηθούν στους δρόμους όπως είναι σχεδιασμένοι, οι άνθρωποι να χωρούν να περάσουν από τις πόρτες κτλ. (σχετικό προεδρικό διάταγμα με κανονισμούς λειτουργίας και διαστασιολογήσης, και πρότυπα σχέδια : http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c79192/doc.file/pd118-06_el_GR.pdf

Τα σκίτσα έπειτα θα περαστούν στο AutoCAD. Τα σκίτσα και τα σχέδια θα περιλαμβάνουν:
• Κάτοψη,
• Τομή και
• Όψη
• Αξονομετρικό σχέδιο
• και όσα άλλα σχέδια κρίνουν οι φοιτητές απαραίτητα για την καλύτερη περιγραφή του χώρου.

Στα σχέδια θα περιλαμβάνονται:
• Σχεδιασμός των κτηρίων
• Σχεδιασμός των διάφορων χώρων του συγκροτήματος και προσδιορισμός της χρήσης τους (πχ χώρος ανεφοδιασμού οχημάτων, αποθήκες, πλυντήριο αυτοκινήτων, mini market, χώρος εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, στάθμευση οχημάτων κτλ)
• Σχεδιασμός του εξοπλισμού (στέγαστρο, αντλίες, ταμπέλες, δέντρα, οχήματα, έπιπλα, πόρτες, κάγκελα, βρύσες, είδη υγιεινής κτλ)
• Παράπλευροι δρόμοι

Επίσης θα τοποθετηθούν διαστάσεις και θα κατασκευαστούν πινακίδες εκτύπωσης των σχεδίων με ρυθμισμένα τα πάχη γραμμών.